Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace


Ing. Zbyněk Koblížek
ředitel organizace
E-mail: z.koblizek@tsmch.cz
Telefon: 474 651 438, 474 651 439
Web: www.tsmch.cz
IČ: 00079065
DIČ: CZ00079065
Datová schránka: 9kik9zd

Adresa

zvětšit mapu

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
náměstí 1. máje 89/21
430 01 Chomutov 1

Náplň činnosti technických služeb města Chomutova

Hlavním účelem, k němuž je organizace zřízena jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území, potřeb města a jeho obyvatel, na základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele.

 • Správa, obnova, opravy a údržba místních a určených účelových komunikací, jejich součástí, příslušenství a Jednotného informačního systému pro pěší ve městě Chomutov.
 • Čištění silnic, místních a určených účelových komunikací a jejich součástí v rozsahu stanoveném zřizovatelem.
 • Zimní údržba silnic, místních a určených účelových komunikací a jejich součástí.
 • Nakládání s odpady.
 • Správa, provoz, obnova, opravy a údržba veřejného osvětlení, světelné signalizace, slavnostního osvětlení a věžních hodin v majetku města.
 • Správa, provoz, údržba, oprava a obnova veřejné zeleně a sadovnických a technických prvků, zásobní zahrady a silniční vegetace v rozsahu stanoveném zřizovatelem.
 • Hřbitovní služby – provoz, evidence, vybírání poplatků, údržba technických a stavebních prvků hřbitovů, smuteční obřadní síně v Beethovenově ulici, provozní budovy Horní Ves a údržba určených významných pohřebních míst.
 • Provoz, údržba, veřejných WC
 • Provozování tržních míst zřízených městem předaných do správy příspěvkové organizaci, vč.jejich údržby a obnovy.
 • Provoz, údržba, obnova nemovitého majetku ve vlastnictví města Chomutova předaného do správy.
 • Výběr plateb a poplatků určených usnesením rady města.
 • Odtahová služba - nucené odtahy zajišťované dle pokynů Městské policie Chomutov nebo Policie České republiky pro město Chomutov.

Doplňková činnost příspěvkové organizace se povoluje v těchto oblastech:

 • Poskytování technických služeb.
 • Provozování pohřební služby.
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
 • Výroba hnojiv.
 • Pronájem a půjčování věcí movitých.
 • Opravy silničních vozidel.
 • Testování, měření, analýzy a kontroly.
 • Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny.
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.
 • Zámečnictví nástrojářství.
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona