Třetí setkání představitelů obcí (20. 4. 2015)

Pozvánka (PDF 72,9 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Korespondence - zaslání podkladů účastníkům setkání (PDF 127 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Záznam ze setkání (PDF 1,3 MB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Prezenční listiny (PDF 477 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Fotodokumentace setkání (PDF 670 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Jednací řád pro oficiální setkání (PDF 136 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Zpráva o postupu realizace projektu (PDF 1,7 MB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Přehled cílů obsažených v souhrnném dokumentu (PDF 951 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Zpráva o hlasování - přijetí předložené strategie a prohlášení (PDF 365 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Prohlášení o zájmu dále rozvíjet meziobecní spolupráci (PDF 370 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Korespondence - výstupy ze setkání (PDF 86,7 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Novela zákona o pozemních komunikacích - změna kompetencí (PDF 667 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová