Úřad s úsměvem

V roce 2014 získal Magistrát města Chomutova certifikaci 3. stupně "Úřad s úsměvem".

Smyslem certifikace je:

  • provedení auditu a reauditů zákaznické orientace organizací veřejné správy,
  • systematické a dlouhodobé zlepšování zákaznické orientace,
  • podpora změny kultury organizací a systému řízení k zákaznické orientaci,
  • zlepšování dobrého jména organizací veřejné správy v očích veřejnosti,

Jedním z výstupů této certifikace je i tzv. Kodex zaměstnance Magistrátu města Chomutova.