Úřady a organizace státu

Informace na Portálu veřejné správy www.gov.cz

Celní úřad Chomutov

Adresa: Na Moráni 4878, 430 01 Chomutov
Telefon: +420 474 610 060
E-mail: podatelna620000@cs.mfcr.cz
Web: www.celnisprava.cz

Finanční úřad Chomutov

Adresa: Bachmačská 1617/13, 430 01 Chomutov
Telefon: +420 474 605 111
E-mail: podatelna2504@fs.mfcr.cz
Web: www.financnisprava.cz

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, pracoviště Chomutov

Adresa: Školní 5335, 430 01 Chomutov
Telefon: +420 474 611 910
E-mail: kp.chomutov@cuzk.cz
Web: www.cuzk.cz

Kontaktní místa státní sociální podpory v okrese Chomutov

Adresa: Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov
Telefon: +420 950 118 511
E-mail: podatelna@cv.mpsv.cz
Web: portal.mpsv.cz

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Chomutov

Adresa: Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Telefon: +420 477 755 310
E-mail: sekretariat.cv@khsusti.cz
Web: www.khsusti.cz

Krajská veterinární správa, inspektorát Chomutov

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1744, 430 01 Chomutov
Telefon: +420 474 628 615
E-mail: insp.chomutov.kvsu@svscr.cz
Web: eagri.cz

Okresní soud v Chomutově

Adresa: Na Příkopech 663, 430 14 Chomutov
Telefon: +420 474 698 611
E-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz
Web: www.justice.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov

Adresa: Roháčova 4183, 430 03 Chomutov
Telefon: +420 474 637 511,
+420 474 637 611
E-mail: posta.cv@cssz.cz
Web: www.cssz.cz

Okresní státní zastupitelství Chomutov

Adresa: Puškinova 426, 430 34 Chomutov
Telefon: +420 474 699 611
E-mail: podatelna@osz.chv.justice.cz
Web: www.justice.cz

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Telefon: +420 725 901 581
E-mail: chomutov.pk@spucr.cz
Web: www.spucr.cz

Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani

Adresa: Boženy Němcové 68, 432 01 Kadaň
Telefon: +420 477 755 889
E-mail: sokakadan@soalitomerice.cz
Web: www.soalitomerice.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Chomutov

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 1744, 430 01 Chomutov
Telefon: +420 474 637 727
E-mail: karel.kult@uzsvm.cz
Web: www.uzsvm.cz

Úřad práce v Chomutově

Adresa: Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov
Telefon: +420 950 118 111
E-mail: chomutov@cv.mpsv.cz
Web: portal.mpsv.cz/upcr

Zdravotní ústav, pracoviště Chomutov

Adresa: Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Telefon: +420 474 332 651
E-mail: podatelna.ul@zu.cz
Web: www.zuusti.cz