Oddělení účetnictví

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: není úřední den

Zajišťuje zejména následující činnosti

 • vede účetnictví o vlastním hospodaření  
 • zpracovává stanovené účetní výkazy a zajišťuje sumarizaci výkazů za příspěvkové organizace  
 • spolupracuje na fin. vypořádání a sestavování závěrečného účtu  
 • spolupracuje při sestavování a kontrole plnění rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Chomutova v magistrátu a dlouhodobě uvolněných členů ZM  
 • zabezpečuje inventarizaci majetku a vede písemnosti hlavní inventarizační komise  
 • zabezpečuje styk s peněžnými ústavy včetně zřizování a zrušování účtů  
 • zabezpečuje zpracování statistických výkazů dle dispozic a potřeb orgánů statistiky, finančního úřadu, příp. dalších institucí  
 • obstarává platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, kontroluje správnost konstantních a variabilních symbolů uváděných na dokladech v rámci platebního zúčtovacího styku
 • upravuje oběh dokladů a dbá o aktualizaci dodržování podpisových vzorů  
 • provádí vyúčtování cestovních dokladů zaměstnanců statutárního města Chomutova a členů ZM  
 • dbá o řádnou a běžnou archivaci a skartaci účetních písemností, provozuje archiv odboru  
 • spravuje přísně zúčtovatelné tiskopisy a příkazové bloky  
 • kontroluje využití dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje ve vazbě na číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček  
 • kontroluje správnost údajů pro hodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí pro potřebu zpracování kraje

Kontakty