Formuláře a poplatky

Formuláře dopravního úřadu - Taxislužba, Městská autobusová doprava, Drážní správní úřad

Formuláře silničního správního úřadu

Formuláře speciálního stavebního úřadu

Formuláře obecného stavebního úřadu (níže)

Památková péče

Žádosti dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DOCX 56,7 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (DOCX 54,2 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků (DOCX 50,5 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (DOCX 49,2 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Ohlášení stavby (DOCX 51,8 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Oznámení záměru (DOCX 52,9 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o stavební povolení (DOCX 53,1 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Společné oznámení záměru (DOCX 55,7 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o vydání společného povolení (DOCX 61,9 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o povolení předčasného užívání stavby (DOCX 50,6 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (DOCX 53,8 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (DOCX 49,6 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Oznámení změny v užívání stavby (DOCX 52,4 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Ohlášení odstranění (DOCX 50,2 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová

Ostatní žádosti

Ohlášení dokončení stavby (PDF 274 kB), 15.1.2018, Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o přidělení čísla č.p./č.ev. (PDF 273 kB), 15.1.2018, Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o povolení změny stavby před dokončením (DOCX 97,1 kB), 6.6.2018, Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby (DOCX 97,2 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o územně plánovací informaci (DOCX 128 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o povolení ke zkušebnímu provozu (DOCX 96,5 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o dodatečné povolení stavby (DOCX 96,9 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (DOCX 99,1 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Žádost o povolení výjimky (DOCX 97 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová

Poplatky

Poplatky za informace z archivu, kopie listin (DOCX 16,2 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová
Správní poplatky (DOCX 22 kB), Vložil(a): Ivana Mekyňová