Úspěchy města v oblasti zvyšování kvality

Výsledky účasti v soutěžích, ceny za kvalitu

Implementované metody zvyšování kvality

 • CAF 2006, CAF 2009, v realizaci CAF 2013
 • Benchmarking
 • BSC

Rok 2012

 • MV ČR: Organizace dobré veřejné služby za uplatnění modelu CAF

Rok 2011

 • MV ČR: Organizace dobré veřejné služby za uplatnění modelu CAF
 • MV ČR: Cena za inovaci v územní veřejné správě za výpis počtu bodů řidiče
 • MV ČR: Cena za inovaci v územní veřejné správě za ETIC
 • nominace na cenu MOSTY 2011 za znakovou řeč
 • Druhé místo pátého ročníku soutěže Stavba Ústeckého kraje 2011 za zimní stadion
 • Město pro byznys 2011 – Chomutov - Nejlepší město pro byznys Ústeckého kraje 2011
 • Týdeník EKONOM – uznání za nejvyšší spokojenost podnikatelů s místním podnikatelským prostředím
 • EUROVIA – speciální ocenění za přístup veřejné správy

Rok 2010

 • 2. místo Město v nejlepší ekonomické kondici 2010
 • MV ČR: Organizace zvyšující kvalitu poskytované služby za aplikaci charty služeb pro občana

Rok 2008

 • 3. místo v soutěží Creation mobil Award
 • 2. místo v soutěži Chytrý úřad 2008
 • Finalista soutěže KPMG The Best 2008
 • Zlatý erb 2008 – krajské kolo 2. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba

Rok 2007

 • MV ČR: Cena za inovaci v územní veřejné správě za rok 2007 za samoobslužné provádění vybraných úkonů klienty pomocí SMS zpráv
 • 5. místo v soutěži Chytrý úřad 2007

Rok 2006

 • Evropská komise: 2. místo v evropském kole soutěže European enterprise award, Cena za omezení byrokracie
 • MPO ČR: 1. místo v národním kole soutěže Evropská cena za podnikání – kategorie Cena za omezení byrokracie
 • MV ČR: Organizace dobré veřejné služby za uplatnění modelu CAF a benchmarking
 • MV ČR: Cena za inovaci v územní veřejné správě za rok 2006 za digitalizaci archivu stavebního úřadu

Rok 2005

 • MV ČR: Organizace zvyšující kvalitu poskytovaných služeb zapojením se do projektu Benchmarking
 • MV ČR: Organizace dobré veřejné služby za uplatnění modelu CAF
 • MV ČR: Cena za inovaci v územní veřejné správě za rok 2005 za zvýšení spokojenosti občanů/zákazníků prostřednictvím zavedení platebních terminálů
 • MV ČR: Cena za inovaci v územní veřejné správě za rok 2005 za využívání SMS při komunikaci s občany/zákazníky
 • 2. místo v soutěži Zlatý erb 2005 (umístění v rámci Ústeckého kraje)
 • Průvodce – 2. místo za nejlepší cizojazyčný propagační materiál města v soutěži Náš kraj 2005
 • Chomutovské noviny – 2. místo v kategorii Časopisy neziskových, příspěvkových a rozpočtových organizací veřejné správy v soutěži Firemní médium roku 2003 - 2004, v roce 2005 – 3. místo
 • Zlatý erb 2005 v krajském kole 2. místo v kategorii nejlepší elektronická služba

Rok 2004

 • Zlatý erb 2004 za 2. místo v krajském kole v kategorii nejlepší webové stránky města
 • Zlatý erb 2004 za 1. místo v krajském kole v kategorii nejlepší elektronická služba
 • Zlatý erb 2004 za 2. místo v celostátním kole v řazení občanů pomocí SMS
 • Zlatý erb 2004 - Cena hejtmana Ústeckého kraje za nejlepší elektronickou službu řazení SMS