Územně analytické podklady

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi

Dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona.

Na základě výše uvedeného byla prostřednictvím mapového aplikačního serveru, magistrátu města Chomutova, zveřejněna data o technické infrastruktuře (sítě a zařízení) v rozsahu zahrnující celé území obce s rozšířenou působností Chomutov (ORP Chomutov). Tato data jsou průběžně aktualizována (aktuálnost dat závisí na frekvenci předávání těchto dat vlastníky technické infrastruktury) a je k nim připojena informace o datu předání.

Územně analytické podklady ORP Chomutov - 4. úplná aktualizace 2016

Příloha č. 1 karty obcí (PDF 2,8 MB), Vložil(a): David Guske
Výkres limitů využití území (PDF 20,5 MB), Vložil(a): David Guske
Výkres hodnot území (PDF 10,3 MB), Vložil(a): David Guske
Výkres záměrů na provedení změn v území (PDF 4,5 MB), Vložil(a): David Guske
Výkres problémů k řešení (PDF 3,1 MB), Vložil(a): David Guske