Územní plán Blatno

    

OOP č. 1/2012 Územní plán Blatno (PDF 763 kB), Vložil(a): David Guske
Výkres základního členění území (PDF 964 kB), Vložil(a): David Guske
Hlavní výkres (PDF 3,1 MB), Vložil(a): David Guske
Hlavní výkres - Koncepce uspořádání krajiny (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske
Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury (PDF 995 kB), Vložil(a): David Guske
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 897 kB), Vložil(a): David Guske
Výkres pořadí změn v území etapizace (PDF 954 kB), Vložil(a): David Guske
Koordinační výkres (PDF 13 MB), Vložil(a): David Guske
Výkres širší vztahy (PDF 13,3 MB), Vložil(a): David Guske
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 5,3 MB), Vložil(a): David Guske
Krajina ÚSES (PDF 3,1 MB), Vložil(a): David Guske
Krajina-struktura krajin, její užívání ochrana (PDF 3,6 MB), Vložil(a): David Guske
Dopravní řešení (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
Vodní hospodářství-zásobování vodou (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
Vodní hospodářství- odkanalizování (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
Zásobování energiemi-elektrorozvody, spoje (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske