Územní plán Březno

OOP č. 1/2013 Územní plán Březno (PDF 2,5 MB), Vložil(a): David Guske
Březno NÁVRH (PDF 1,5 MB), Vložil(a): David Guske
Březno ODŮVODNĚNÍ (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
N2a Hlavní výkres - výřez (PDF 867 kB), Vložil(a): David Guske
N3 Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) (PDF 2,1 MB), Vložil(a): David Guske
N4 koncepce technické infrastruktury (hmotové systémy) (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
N5 koncepce technické infrastruktury (energie a plyn) (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravy (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1a Koordinační výkres - výřez (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Širší vztahy (PDF 4,4 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů zpf (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
Příloha tabulka zpf (PDF 854 kB), Vložil(a): David Guske