Územní plán Kalek

Opatření obecné povahy č. 1/2007 Územní plán Kalek (PDF 6,3 MB), Vložil(a): David Guske
I/a výkres základního členění území (PDF 16,7 MB), Vložil(a): David Guske
I/b1 hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 15,7 MB), Vložil(a): David Guske
I/b2 koncepce uspořádání krajiny (PDF 15,1 MB), Vložil(a): David Guske
I/b3 koncepce uspořádání dopravy (PDF 25,6 MB), Vložil(a): David Guske
I/b4 koncepce uspořádání vodohospodářské soustavy (PDF 26,9 MB), Vložil(a): David Guske
I/b5 koncepce uspořádání energií (PDF 26,6 MB), Vložil(a): David Guske
I/d výkres pořadí změn v území (PDF 26,9 MB), Vložil(a): David Guske
2/a Koordinační výkres (PDF 12,2 MB), Vložil(a): David Guske
2/b Výkres širších vztahů (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
2c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 13,9 MB), Vložil(a): David Guske