Územní plán Nezabylice

OOP č. 1-2008 Územní plán Nezabylice (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
I/a Základní členění území (PDF 4,4 MB), Vložil(a): David Guske
I/b1 Hlavní výkres (PDF 1,5 MB), Vložil(a): David Guske
I/b2 Koncepce dopravního řešení (PDF 5,3 MB), Vložil(a): David Guske
I/b3 Koncepce energetického řešení (PDF 5,1 MB), Vložil(a): David Guske
I/b4 Koncepce vodohospodářského řešení (PDF 5,4 MB), Vložil(a): David Guske
I/b5 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 5,3 MB), Vložil(a): David Guske
I/c Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (PDF 4,5 MB), Vložil(a): David Guske
2/a Koordinační výkres (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
2/b Výkres širších vztahů (PDF 6,1 MB), Vložil(a): David Guske
2/c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 5,9 MB), Vložil(a): David Guske