Územní plán obce Málkov

Textová část (PDF 6,3 MB), Vložil(a): David Guske
A Hlavní výkres - komplexní urbanistické řešení (PDF 2,1 MB), Vložil(a): David Guske
B1 Návrh dopravního řešení (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
B2 Návrh vodohospodářského řešení území (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
B3 Návrh energetického řešení (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
B5 Vymezení etapizace výstavby a změn v území (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
B6 Zákres hodnocení nyvrhovaného řešení ÚPD a ZPF a PUPFL (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
B7 Návrh územního systému ekologické stability (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske