Územní plán obce Místo

Textová část (PDF 6,4 MB), Vložil(a): David Guske
A - hlavní výkres - komplexní urbanistické řešení (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
B1 - návrh dopravního řešení (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
B2 - návrh vodohospodářského řešení (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
B3 - návrh energetického řešení (PDF 669 kB), Vložil(a): David Guske
B6 - návrh územního systému ekologické stability (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
B7 - etapizace výstavby a změn v území (PDF 509 kB), Vložil(a): David Guske
C - situace širších vztahů (PDF 22,3 MB), Vložil(a): David Guske