Územní plán obce Strupčice

Textová část (PDF 211 kB), Vložil(a): David Guske
A Hlavní výkres (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
B1 Návrh řešení dopravy (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
B2 Návrh vodohospodářského řešení (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
B3 Návrh energetického řešení (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
B5 Vymezení etapizace výstavby a změn v území (PDF 958 kB), Vložil(a): David Guske
B7 Návrh územního systému ekologické stability (PDF 896 kB), Vložil(a): David Guske