Územní plán Otvice

OTVICE text (PDF 227 kB), Vložil(a): David Guske
OTVICE odůvodnění (PDF 251 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1. Výkres základního členění území (PDF 621 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.2. Hlavní výkres urbanistické koncepce (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce - detail (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.2.2. Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (PDF 902 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.2.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury (PDF 747 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1. Koordinační výkres (PDF 2,1 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.1.1.1. Koordinační výkres urbanistické koncepce (PDF 3,7 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.1.2. Koordinační výkres koncepce uspořádání krajiny (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.1.3. Koordinační výkres dopravy (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2 Širší vztahy (PDF 751 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.3.2. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 927 kB), Vložil(a): David Guske
OTVICE tabulka ZPF (PDF 31,8 kB), Vložil(a): David Guske