Územní plán Vrskmaň

OOP č. 1-2010 Územní plán Vrskmaň (PDF 6,8 MB), Vložil(a): David Guske
1a výkres základního členění území (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
1b hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 1,5 MB), Vložil(a): David Guske
1b1 hlavní výkres - koncepce vodohospodářského řešení (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
1b3 hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
1c výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1019 kB), Vložil(a): David Guske
1d výkres pořadí změn v území (etapizace) (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
2a koordinační výkres (PDF 2,5 MB), Vložil(a): David Guske
2b širší vztahy (PDF 17,9 MB), Vložil(a): David Guske
2c výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske