Územní plán Všehrdy

OOP č. 1-2012 Územní plán Všehrdy (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
ÚP Všehrdy (PDF 716 kB), Vložil(a): David Guske
ÚP Všehrdy odůvodnění (PDF 839 kB), Vložil(a): David Guske
1 Základní členění území (PDF 415 kB), Vložil(a): David Guske
3 Hlavní výkres - Koncepce uspořádání krajiny (PDF 461 kB), Vložil(a): David Guske
4 Hlavní výkres - Koncepce veřejné infrastruktury - Doprava (PDF 479 kB), Vložil(a): David Guske
7 Koordinační výkres (PDF 808 kB), Vložil(a): David Guske
8 Širši vztahy (PDF 23,3 MB), Vložil(a): David Guske
9 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 415 kB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Všehrdy na životní prostředí