Územní studie krajiny

Územní studie krajiny

Textová část (PDF 6 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Příloha č.1 - Krajinné okrsky (PDF 2,6 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Příloha č.2 - Karty obcí (PDF 8,5 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Hlavní výkres (PDF 55,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Výkres navržených změn ve využívání ploch (PDF 26,7 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Výkres jevů navržených na doplnění do ÚAP (PDF 30,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Projekce krajinných hodnot (PDF 65 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Projekce krajinných potenciálů (PDF 27,3 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Rámcové vymezení ÚSES (PDF 18,4 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Projekce sídelních hodnot (PDF 25,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Projekce sídelních potenciálů (PDF 26,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr

Průzkumy a rozbory

ÚSK Chomutov - průzkumy a rozbory - textová část (PDF 21,7 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - A - rozbor sídel (PDF 9 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - A - indikátory sídel (PDF 42,2 kB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - B - sekundární struktura (PDF 7,3 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - C - terciární struktura (PDF 8,5 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - D - krajinné celky a krajinné typy (PDF 6,9 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - E - geologické údaje (PDF 44,4 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - F - hydrogeologické údaje (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - G - ostatní údaje (PDF 6,9 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - H - projednání fáze průzkumy a rozbory (PDF 811 kB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - 1 - výkres současného stavu území (PDF 8,6 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - 3 - výkres limitů (PDF 10,2 MB), Vložil(a): David Guske
ÚSK Chomutov - 4 - problémový výkres (PDF 7,6 MB), Vložil(a): David Guske