Věcná břemena (2016)

o201600011---sml.o-bud.sml.-o-zr.-vb---p.c.-73-2-75-1-80-1-281-1--cv-ii--pr.os..pdf (PDF 3,1 MB), Vložil(a): Ing. Pavlína Kolářová
Smluvní strana: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vodovodního a kanalizačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 9.2.2016
o201500433---sml.-o-uz.bud.sml-o-vb--1336-19--udlice--pr.os (PDF 6,8 MB), Vložil(a): Ing. Pavlína Kolářová
Smluvní strana: ČEZ Distribuce, a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vedení NN
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 19.1.2016
o201600045 - Sml. o uz.bud.sml. o VB, p.č.6601, CV II, f.os. (PDF 391 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Ivanka a Václav Kohoutovi
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vedení veřejného osvětlení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.2.2016
o201600046-Sml. o uz.bud.sml. o VB,p.č.1950-2 CV II, f.os. (PDF 373 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Stanislav a Lenka Mikšovicovi
Předmět smlouvy/objednávky: umístění kanalizačního, plynovodního a elektro vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 2.3.2016
o201600012-Sml.o bud.sml. o VB, pč. 3459,3545..CV I, pr.os. (PDF 5,9 MB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění kanalizačního a vodovodního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 2.3.2016
o201600057-sml.o uz.bud.sml. o zř. VB - p.č. 858-3, CV II, pr.os. (PDF 795 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: ČEZ Distribuce, a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vedení NN
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 3.3.2016
o201600061-sml.-o-uz.bud.sml.-o-zr.-VB-p.c.3422-1--CV-I--pr.os..pdf (PDF 797 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: ČEZ Distribuce, a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vedení NN
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 8.3.2016
o201600100-sml.o uz. smlouvy budoucí-p.č. 2301-1, CV I, f.os. (PDF 368 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Lenka Valentová
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vodovodního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 13.4.2016
o201600031 - sml. o zřízení VB - p.č.4801-80,122,253,254 CV I, pr.os. (PDF 335 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: RWE GasNet, s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění plynárenského vedení
Cena: 30.786,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 15.3.2016
o201600030-sml.o-zrizeni-vb-p.c.303-3-CVI--pr.os (PDF 343 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: RWE GasNet, s.r.o., PRESIDENT SECURITIES a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění plynárenského vedení
Cena: 7.590,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.3.2016
o201600108-sml.o bud.sml. o zř.vb - p.č.1951,1953-1,1957...CV II, pr.os. (PDF 749 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Chomutovské stavitelství, spol. s.r.o., SVS a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vodovodního a kanalizačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 27.4.2016
o201600060-sml.o bud.sml. o zř.vb -p.č.2441-3,2473-1...CV II, pr.os. (PDF 687 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vodovodního a kanalizačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 26.4.2016
o201600059-sml.o uzavření bud.sml. o zřízení VB,p.č.757-1,858-3 CV II, pr.os. (PDF 425 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Ústecký kraj
Předmět smlouvy/objednávky: umístění kanalizačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 4.5.2016
o201600156-sml.o uz.bud.sml.o zř.VB,pč.118-2,Pohraniční-pr.os. (PDF 773 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: ČEZ Distribuce, a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vedení NN
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 5.5.2016
o201600158-sml.o bud.sml. o zř. vb, p.č.2473-1,2475-7...CV II, pr.os. (PDF 575 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Melvi s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění komunikačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 16.5.2016
o201600157-sml.o uz.bud.sml.o zř. VB-p.č.2262-3,CV II,f.os. (PDF 378 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Martin a Bc. Jitka Němečkovi
Předmět smlouvy/objednávky: umístění inž.sítí a služebnost cesty
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 16.5.2016
o201600005-sml.o bud.sml.o zř.vb,p.č.2407-1,2409-1,2508,CV I,pr.os. (PDF 531 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: RWE GasNet, s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění plynárenského vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 20.5.2016
o201600155-sml.o bud.sml. o zř.vb-p.č.6125-137,CV I, pr. os. (PDF 699 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění komunikačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.5.2016
o201600163-sml.o uz.bud.sml. o zř.vb-p.č. 2313,CV I, f.os. (PDF 340 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Blanka Prošková
Předmět smlouvy/objednávky: umístění kanalizačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 16.5.2016
o201600149-sml.o bud.sml.o zř. služ.IS-p.č. 2532-1---CV II,pr.os. (PDF 609 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: CC Internet s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění komunikačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 27.5.2016
o201600150-sml.o bud.sml.o zř.služ.IS-p.č.1292-69..CV I,pr.os. (PDF 587 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: CC Internet s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění komunikačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 27.5.2016
o201600119-sml.o zřízení VB, p.č.3330/8,CVI, f.os. (PDF 205 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Martina Cejthamrová
Předmět smlouvy/objednávky: umístění drenážního potrubí a služebnost cesty
Cena: 6.716,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 26.4.2016
o201600116-sml. o zřízení VB, p.č.570, Otvice, pr.os. (PDF 211 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Povodí Ohře, st.podnik
Předmět smlouvy/objednávky: umístění drenážního potrubí
Cena: 1.936,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 27.4.2016
o201600165-Sml.o bud.sml. o zř.VB -p.č.2910-1,3460-2,3467, CV I, pr.os. (PDF 537 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: RWE GasNet, s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění plynárenského vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 27.5.2016
o201600183-sml.o bud. smlouvě o zř.VB, p.č. 1381-1..,CVII, pr.os. (PDF 541 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: RWE GasNet, s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění plynárenského vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 22.6.2016
o201600114-sml.o zř. VB-p.č.5486-1..CV I, pr.os. (PDF 402 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: RWE GasNet, s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění plynárenského vedení
Cena: 1.465,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 28.4.2016
o201600151-sml.o zř.VB-p.č.5029-24..CVI, f.os. (PDF 209 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Olga Turková.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění kanalizačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 5.5.2016
o201600177-sml.o uz.budoucí sml.o zř.VB-p.č.2154-1 CV II, f.os. (PDF 356 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Zdeněk Čermák.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění kanalizačního vedení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 6.6.2016
o201600062-sml.o zř. VB- p.č. 754-1..CVI, pr. os. (PDF 1,3 MB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Kaufland Česká republika v.o.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění inž.sítí a vjezdu
Cena: 110.326,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 3.5.2016
o201600117-sml. o zř. věcného břemene, p.č. 1686-1...CV I, pr. os. (PDF 270 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vodovodního a kanalizačního řadu
Cena: 16.451,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.5.2016
o201600152 - Sml. o zř. věvného břemene - p.č,. 2499..,CV II, pr.os. (PDF 249 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vodovodního a kanalizačního řadu
Cena: 16.221,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.5.2016
o201600154 - Sml. o zř. věcného břemene - p.č. 754-3, CV I, pr. os. (PDF 650 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: ČEZ Distribuce, a.s.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění kabelu NN
Cena: 685,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 16.5.2016
o201600153-Sml. o zř. věcného břemene - p.č. 1767-1, CV I, fyz.os. (PDF 201 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: Mgr. Radek a Dana Procházkovi
Předmět smlouvy/objednávky: umístění vodovodního vedení
Cena: 3.498,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 20.5.2016
o201600190-sml.o bud.sml.o zr.VB,p.č.1146,1147/1,CVI,pr.os. (PDF 1017 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: RWE GasNet,s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění plynárenského zařízení
Cena: 605,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 21.7.2016
o201600193-sml.o zř.VB,p.č.2104/1 CVII, pr.os. (PDF 834 kB), Vložil(a): Vondráčková Renata
Smluvní strana: RWE GasNet,s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: umístění plynárenského zařízení
Cena: 744,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 26.7.2016