Veřejné sbírky pořádané statutárním městem Chomutovem

Aktuálně konané sbírky

CHOMUTOV POMÁHÁ - Podpora handicapovaných osob – zakoupením potřebných pomůcek

 • Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka. Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky.
 • datum zahájení sbírky: 3.6.2016
 • doba konání sbírky: doba neurčitá
 • transparentní účet číslo: 9090217/0100
 • způsob provádění sbírky:
  • shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky,
  • pokladničkami,
  • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou,
  • prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně.

Průběžné použití výtěžku:

 • 2020
  • L. H. (20 let.) - dg. lymfom, ADHD - zakoupení speciální polohovací postele model: KONTINENTÁLNÍ POSTEL WAFE 180X200 + ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ.  (Hodnota daru od města 20 tis. Kč)
 • 2019
  • nebylo čerpáno (revokace z důvodu úmrtí příjemce daru)
 • 2018
  • nebylo čerpáno
 • 2017
  • M. R. (7 let) - dg. svalová dystrofie - pořízení tabletu - cvičení, rehabilitace, zábava, výukové programy, v hodnotě 6.863 Kč

 • 2016

  • P. V. (44 let) - dg. nevidomý - pořízení telefonu pro nevidomého v hodnotě 12.499 Kč
  • R. Z. (11 let) - dg. vrozená vada páteře (meningomyelokélu), Arnoldův-Chiariho syndrom, Vrozený  hydrocefalus a další diagnózy s tímto související - pořízení příslušenství k invalidnímu vozíku v hodnotě 27.680 Kč
  • K. Š. (7 let) - dg. DMO, kvadruspasticita, Westův syndrom - epilepsie, centrální postižení zraku, těžká mentální retardace, subluxace kyčlí, špatná imunita - na zakoupení mobilní klimatizace - pořízení mobilní klimatizace v hodnotě 13.800 Kč

Ukončené veřejné sbírky

MATĚJI, TENHLE ZÁVOD VYHRAJEŠ!

 • léčba vážně nemocného M. V.
 • doba konání sbírky: 12.11.2015 - 28.1.2016
 • čistý výtěžek sbírky: 1.001.418,45 Kč, 5 AUD, 16,91 EUR
 • uzavření účtu 28.1.2016

Veřejná sbírka pro pozůstalou přítelkyni policisty, který tragicky zahynul při výkonu služby u PČR

 • sbírka pro pozůstalou přítelkyny podporučíka R. J.
 • doba konání sbírky: 8.9.2008 – 31.12.2008
 • čistý výtěžek sbírky: 170.704,47 Kč,1,33 EUR, 55 SVK a 0,10 BGN
 • uzavření účtu 13.1.2009