Vydání prvního občanského průkazu

Doklad vydává obec s rozšířenou působností.

Kdo žádá?

  • žádá občan starší 15 let

Občan musí požádat o vydání občanského průkazu nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – občanské průkazy, přízemí
Telefon: 474 637 115, 116, 159, 169

Sjednat schůzku

Virtuální prohlídka

Budova Zborovská
Vstupní hala magistrát

Co s sebou potřebuji?

  • rodný list,
  • žádost se nepodává na úředním tiskopisu (úředník vytiskne žádost se všemi potřebnými údaji a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost),
  • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje úředník.

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.