Zápisy do kroniky města

Kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím, má vést každá obec. Tento úkol ukládá obcím Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí.

Kronikáři města

2017 Mgr. Ludmila Kameníková
2009-2016 Stanislav Král
20082008 Mgr. Liboš Mizun
1996–2007 Vlasta Fišrová
19941995 Marie Mojzíková
19921993 František Ptáček
 1991 Miroslav Znamínko

Jednotlivé ročníky kroniky města