Změna č. 1 Územního plánu Březno

Textová část - návrh (PDF 880 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění - příloha č.1 (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 310 kB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 418 kB), Vložil(a): David Guske
N3 Výkres veř. zájmů, VPS, opatření a asanací (PDF 416 kB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce technické infrastruktury (energie a plyn) (PDF 433 kB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Širší vztahy (PDF 39 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF (PDF 411 kB), Vložil(a): David Guske