Změna č. 1 Územního plánu obce Strupčice

OOP č. 1-2009 Změna č. 1 územního plánu obce Strupčice (PDF 2,8 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část územního plánu (PDF 124 kB), Vložil(a): David Guske
1a) výkres základního členění území (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
1b1) hlavní výkres – funkční plochy (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
1c) veřejně prospěšné stavby (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
2a) koordinační výkres (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
2b) situace širších vztahů (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
2c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske