Změna č. 1 Územního plánu Otvice

OOP č. 1-2011 Změna č. 1 Územního plánu Otvic (PDF 6,7 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část (PDF 226 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1 Výkres základního členění území (PDF 631 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.2 Hlavní výkres urbanistické koncepce (PDF 347 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1 Koordinační výkres urbanistické koncepce (PDF 579 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.2 Širší vztahy (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.3.1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
Tabulka ZPF (XLS 73,5 kB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA