Změna č. 2 Územního plánu Nezabylice

Textová část A. Výrok + B. Odůvodnění (PDF 514 kB), Vložil(a): David Guske
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 261 kB), Vložil(a): David Guske
I.a | Základní členění území (PDF 614 kB), Vložil(a): David Guske
I.b1 | Hlavní výkres (PDF 614 kB), Vložil(a): David Guske
I.b3 | Koncepce energetického řešení (PDF 614 kB), Vložil(a): David Guske
I.c | Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (PDF 619 kB), Vložil(a): David Guske
II.a | Koordinační výkres (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
II.b | Výkres širších vztahů (PDF 7 MB), Vložil(a): David Guske
II.c | Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 662 kB), Vložil(a): David Guske