Změna č. 2 Územního plánu obce Údlice

Textová část - A. Výrok + B. Odůvodnění (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
A | Hlavní výkres (PDF 914 kB), Vložil(a): David Guske
B3 | Návrh energetického řešení (PDF 919 kB), Vložil(a): David Guske
B4 | Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb (PDF 946 kB), Vložil(a): David Guske
B7 | Návrh ÚSES (PDF 294 kB), Vložil(a): David Guske
Výkres širších vztahů (PDF 4,1 MB), Vložil(a): David Guske
příloha č. 1 Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 439 kB), Vložil(a): David Guske