Změna č. 4 Územního plánu Otvice

1_Koordinacni_vykres_legenda_A3 (PDF 268 kB), Vložil(a): Martin Kunz
1_Koordinacni_vykres_situace a)_A3 (PDF 943 kB), Vložil(a): Martin Kunz
1_Koordinacni_vykres_situace b)_A3 (PDF 1,1 MB), Vložil(a): Martin Kunz
1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi_situace a)_A3n (PDF 340 kB), Vložil(a): Martin Kunz
2_2_1_Hlavni_vykres_koncepce usporadani_USES_situace a)_A3 (PDF 265 kB), Vložil(a): Martin Kunz
2_2_1_Hlavni_vykres_koncepce usporadani_USES_situace b)_A3 (PDF 267 kB), Vložil(a): Martin Kunz
2_2_2_Hlavni_vykres_koncepce_usporadani_krajiny_situace a)_A (PDF 265 kB), Vložil(a): Martin Kunz
2_2_2_Hlavni_vykres_koncepce_usporadani_krajiny_situace b)_A (PDF 257 kB), Vložil(a): Martin Kunz
2_3_Hlavni_vykres_koncepce_verejne_infrastruktury_situace a) (PDF 267 kB), Vložil(a): Martin Kunz
2_3_Hlavni_vykres_koncepce_verejne_infrastruktury_situace b) (PDF 249 kB), Vložil(a): Martin Kunz
2_Hlavni _vykres_situace a)_A3 (PDF 266 kB), Vložil(a): Martin Kunz
2_Hlavni _vykres_situace b)_A3 (PDF 260 kB), Vložil(a): Martin Kunz
2_širší vztahy_aktualizovane (PDF 2,5 MB), Vložil(a): Martin Kunz
7_Vyhodnoce_pudniho_fondu_situace a)_A3 (PDF 425 kB), Vložil(a): Martin Kunz
7_Vyhodnoce_pudniho_fondu_situace b)_A3 (PDF 469 kB), Vložil(a): Martin Kunz
textová část_zm.č.4 (PDF 1,7 MB), Vložil(a): Martin Kunz
ZPF_tab (PDF 62,1 kB), Vložil(a): Martin Kunz