Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace

V této podsekci jsou v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny:

  • návrhy střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu, ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem.
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho schválení zřizovatelem.

Za zveřejnění zodpovídá statutární zástupce organizace.

S případnými dotazy se obracejte na: Mgr. Jana Sejnová, tel. 474686078, www.specialni-skola.cz

Údaje o hospodaření organizace a účetní výkazy:

Schválené dokumenty:

Rozpočet organizace

2011

Schválený rozpočet 2021 (XLSX 32,4 kB), 28.12.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2020

Schválený rozpočet 2020 (XLSX 29,3 kB), 9.12.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 1/2020 (XLSM 29,2 kB), 17.9.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2019

Schválený rozpočet 2019 (PDF 296 kB), 9.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 1/2019 (XLSM 27,2 kB), 6.9.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 2/2019 (XLSM 30,5 kB), 27.1.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2018

Schválený rozpočet 2018 (XLSM 18,8 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 1/2018 (XLSM 26,8 kB), 10.9.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 2/2018 (XLSM 27,5 kB), 21.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2017

Schválený rozpočet 2017 (XLS 126 kB), 17.3.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 1/2017 (XLSM 28,9 kB), 22.1.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený SVR pro období let 2022-2023 (XLSX 27,2 kB), 28.12.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Schválený SVR pro období let 2021-2022 (XLSX 26,8 kB), 9.12.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Schválený SVR pro období let 2020-2021 (PDF 288 kB), 9.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Schválený SVR pro období let 2019-2020 (XLSM 16,8 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš