Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten, kdo najde ztracenou věc je povinen ji vydat vlastníkovi nebo oznámit nález obci, na jejímž území byl nalezen. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle nového občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají příslušnému odboru.

Odpovědným zaměstnancem pro oblast ztrát a nálezů v rámci působnosti Magistrátu města Chomutova je paní Andrea Marková,  tel. 474 637 325, 727 897 866, e-mail: a.markova@chomutov-mesto.cz, která sídlí v budově Zborovská č.p. 4602, kancelář č. 46.

Evidence nálezů 2018 (DOCX 19,3 kB), Vložil(a): Andrea Marková
Evidence nálezů 2019 (DOCX 21,6 kB), Vložil(a): Andrea Marková
Evidence nálezů 2020 (DOCX 19,9 kB), Vložil(a): Andrea Marková
Evidence nálezů 2021 (DOCX 20 kB), Vložil(a): Andrea Marková