OZV 04/2001 - o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov ve znění změn a doplňků