Předání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic (13. 6. 2013)