Vyhrazení parkovacího místa pro ZTP

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, Odbor stavební úřad, přízemí vpravo
Telefon: 474 637 967

Virtuální prohlídka


Co s sebou potřebuji?

  • vyplněnou žádost s povinnými přílohami,
  • potvrzení posudkového lékaře MMCH (do vyplněné žádosti),
  • 1x půdorysný plánek s okótovaným půdorysným nákresem vyhrazeného parkovacího místa (šířka + délka; u žadatele bez invalidního vozíku to je 2,5 x 5 m, s vozíkem 3,5 x 5 m), dále chodník, vozovku, okótovat průjezdní profil, umístění a návrh dopravního značení = DZ IP12 + E13 + V10f), foto parkovacího místa (nejlépe zaslat e-mailem).

Doklady, které žadatel předkládá k nahlédnutí (nebo přikládá jejich kopie):

  • občanský průkaz,
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P (platný na celou dobu požadovaného povolení),
  • technický průkaz vozidla.

Žádosti se vyplňují a vyřizují přímo na přepážce magistrátu nebo je lze nalézt ke stažení ZDE.

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.

Pokud žadatel získá povolení, vyhradí si parkovací stání na vlastní náklady a na vlastní náklady si ho také udržuje.