Správní agendy

Služba Otevřené přepážky Počet odbavených klientů Čekající klienti Aktuálně bych průměrně čekal/a
Cestovní doklady (příjem) 0 11 0 05:03
Občanské průkazy (příjem) 0 41 0 06:13
Evidence obyvatel 0 9 0 00:57
Matrika 0 15 0 07:59
Ověřování 0 3 0 22:34
Výdej cestovních dokladů 0 6 0 01:32
Výdej občanských průkazů 0 32 0 06:44

Dopravní agendy

Služba Otevřené přepážky Počet odbavených klientů Čekající klienti Aktuálně bych průměrně čekal/a
Dovozy vozidel 0 14 0 18:35
Registr vozidel 0 28 0 08:36
Registr řidičů - Bodový systém 0 9 0 03:47
Registr řidičů - Řidičské průkazy 0 9 0 03:20
Výdej řidičských průkazů 0 11 0 03:42

2019-03-21 23:07:11