Správní agendy

Služba Otevřené přepážky Počet odbavených klientů Čekající klienti Aktuálně bych průměrně čekal/a
Cestovní doklady (příjem) 0 0 0 00:00
Občanské průkazy (příjem) 0 0 0 00:00
Evidence obyvatel 0 0 0 00:00
Matrika 0 0 0 00:00
Ověřování 0 0 0 00:00
Výdej cestovních dokladů 0 0 0 00:00
Výdej občanských průkazů 0 0 0 00:00

Dopravní agendy

Služba Otevřené přepážky Počet odbavených klientů Čekající klienti Aktuálně bych průměrně čekal/a
Dovozy vozidel 0 0 0 00:00
Registr vozidel 0 0 0 00:00
Registr řidičů - Bodový systém 0 0 0 00:00
Registr řidičů - Řidičské průkazy 0 0 0 00:00
Výdej řidičských průkazů 0 0 0 00:00

2019-07-21 06:39:11