Správní agendy

Služba Otevřené přepážky Počet odbavených klientů Čekající klienti Aktuálně bych průměrně čekal/a
Cestovní doklady (příjem) 0 24 0 05:13
Občanské průkazy (příjem) 0 104 0 04:24
Evidence obyvatel 0 40 0 09:50
Matrika 0 29 0 05:07
Ověřování 0 8 0 03:21
Výdej cestovních dokladů 0 12 0 05:59
Výdej občanských průkazů 0 53 0 06:59

Dopravní agendy

Služba Otevřené přepážky Počet odbavených klientů Čekající klienti Aktuálně bych průměrně čekal/a
Dovozy vozidel 0 22 0 02:55
Registr vozidel 0 86 0 25:23
Registr řidičů - Bodový systém 0 15 0 02:25
Registr řidičů - Řidičské průkazy 0 63 0 09:17
Výdej řidičských průkazů 0 35 0 03:25

2020-08-12 20:12:10